Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych oraz pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa śląskiego na kolejne Forum Międzysektorowe. Tym razem tematyka spotkania obejmie zagadnienie zamówień publicznych odpowiedzialnych społecznie.

Forum pod nazwą „Zamówienia społecznie odpowiedzialne, jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej w gminie” odbędzie się 30 października 2018 r. w Katowicach w godz. 9.30 – 15.30. Spotkanie poprowadzi ceniona specjalistka w zakresie współpracy samorządów i podmiotów ekonomii społecznej, radczyni prawna Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk.

Na spotkaniu przedstawione zostaną nie tylko założenia i podstawy prawne klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, ale przede wszystkim ich praktycznie zastosowanie. Uczestnicy zdobędą wiedzą na temat sposobu konstruowania opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny).

Zapraszamy do zapoznania się z programem forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 24 października 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730-68-74 oraz 32-730-68-87.

Forum Międzysektorowe realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program