Po raz kolejny promujemy ekonomię społeczną w subregionie południowym! Zapraszamy w najbliższy piątek (22 września 2023 roku) do Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej. W godzinach 15:00-19:00 będzie można poznać organizacje pozarządowe działające na terenie subregionu, posłuchać lokalnych artystów i ciekawych prelekcji. Przewidziane są także animacje dla dzieci.

Impreza odbywa się dzięki współpracy podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego, w szczególności powiatu bielskiego i żywieckiego. W organizację imprezy włączył się także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w porozumieniu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego oraz Fundacją Militarny Instytut Historyczny.

Więcej o imprezie tutaj:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064615993159

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064262516427

Plakat