Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą, a także uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego.

Forum Międzysektorowe odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. w Sali Marmurowej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25 w Katowicach (w godzinach 10:00-15:30). W jego trakcie zostaną zaprezentowani laureaci konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”, w którym zostały wyłonione gminy, w najwyższym stopniu zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Nagrody wręczy zwycięzcom Pan Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Spotkanie umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia i utrzymywania partnerstw lokalnych, a także będzie stanowiło okazję do omówienia roli i znaczenia ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju lokalnym. Poprowadzi je Pani Dagmara Szlandrowicz, reprezentująca Fundację Pomocy Wzajemnej „BARKA” z Poznania wraz z Panem Dariuszem Krajewskim ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”.

Dagmara Szlandrowicz – Koordynatorka działań Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej „BARKA” z Poznania, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka i Wielkopolską Radę Koordynacyjną. Zaangażowana w wiele inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, m.in. w budowanie partnerstw lokalnych, wypracowywanie wraz z partnerami lokalnymi strategii lokalnych działań, tworzenie Centrów Integracji Społecznej w oparciu o wspólnie wypracowaną koncepcję rynkową w formie przedsiębiorstwa społecznego. Jest też dyrektorem irlandzkiej organizacji Barka For Mutual Help Ireland, która prowadzi programy pomocowe dla migrantów z Europy Środkowo – Wschodniej przebywających w Dublinie.

Dariusz Krajewski – Wiceprezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Członek Zarządu Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w Łodzi. Od początku 2017 roku doradca kluczowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi. Aktywnie działa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa łódzkiego, m.in. poprzez zaangażowanie się w tworzenie Klubu Integracji Społecznej, wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych, animację lokalną, tworzenie partnerstw czy też organizowanie spotkań informacyjno-promocyjnych poświęconych rozwojowi ekonomii społecznej.

W spotkaniu gościnnie weźmie udział Pani Danuta Jaworska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, gdzie postawiono na współpracę środowiska lokalnego, odbudowanie zaufania społecznego oraz skoordynowanie działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczenia bezrobocia poprzez rozwój instytucji gospodarki społecznej.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
  • przesłanie informacji o dokonaniu zgłoszenia na adres alegosz@rops-katowice.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 28.03.2017 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.