Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”, zasadach jego otrzymywania oraz pierwszych certyfikatach przyznanych w województwie śląskim:

Przypominamy, że nabór wniosków o certyfikację dla podmiotów ekonomii społecznej jest prowadzony przez ROPS w trybie ciągłym, a wszystkie informacje na temat  procedury przyznawania znaku można znaleźć w zakładce oznaczonej logotypem „Zakup prospołeczny”:

http://es.rops-katowice.pl/zakup-prospoleczny-teraz-rowniez-w-wojewodztwie-slaskim/

Zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej spełniające warunki zawarte w Zasadach przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” do ubiegania się o certyfikację. Posiadanie certyfikatu może stać się dodatkowym, skutecznym narzędziem wspomagającym działania w zakresie marketingu i public relations.

Dotychczas znakiem „Zakup prospołeczny” mogą się posługiwać 3 podmioty z terenu województwa śląskiego:

– Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,

– Fundacja „Cała Naprzód” z Gliwic,

– Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że bus” z Częstochowy.