W celu umożliwienia podmiotom ekonomii społecznej szerszej promocji oferowanych produktów i usług, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego stworzył internetowy katalog podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Internetowy katalog podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego jest zbiorem informacji o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty. Katalog został stworzony z myślą o promocji społecznie odpowiedzialnych zakupów. Poprzez udostępnienie łatwego w obsłudze i przejrzystego narzędzia chcemy umożliwić ludziom szukającym konkretnych usług i produktów szybki dostęp do informacji o firmach czy podmiotach, które oprócz tego, że prowadzą działalność produkcyjną lub usługową, realizują społeczną misję.

Podmioty są pogrupowane wg produktów, branż, miejscowości, typów działalności, dzięki czemu można w prosty i szybki sposób znaleźć najważniejsze informacje na ich temat. Każda karta podmiotu przedstawia dane o jego działalności, produktach, usługach, danych kontaktowych.

Katalog dostępny jest pod adresem: http://katalogpes.rops-katowice.pl. Można do niego również przejść ze strony es.rops-katowice.pl (kolumna po prawej stronie).
W związku z chęcią uczynienia katalogu kompleksowym i aktualnym kanałem informacyjnym o produktach i usługach PES, serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty ekonomii społecznej, chcące udostępnić w nim swoją ofertę. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: des@rops-katowice.pl
Zamieszczenie informacji w katalogu jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje na temat katalogu można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-84.

Poniżej zamieszczono formularz zgłoszeniowy.