Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów integracji społecznej oraz centrów integracji społecznej z województwa śląskiego do wzięcia udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych. Spotkanie odbędzie się w dniach 26-27 maja 2022 roku w wybranym hotelu na Podbeskidziu.

Głównym celem Konwentu jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat kondycji podmiotów reintegracyjnych w naszym regionie, uwarunkowań wpływających na ich rozwój, efektywność i skuteczność działania, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

W programie spotkania przewidziano szereg interesujących zagadnień dotyczących perspektyw wsparcia rozwoju podmiotów reintegracyjnych z wykorzystaniem krajowych i europejskich funduszy, a także dyskusję na temat wyzwań podmiotów reintegracyjnych w świetle napływu do Polski uchodźców z Ukrainy. Przewidziano ponadto organizację warsztatów poświęconych zaburzeniom psychicznym i pracy z osobami doświadczającymi lęku oraz stresu w obliczu zmieniającej się sytuacji zewnętrznej (pandemia, wojna).

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencie proszone są o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie (wraz z oświadczeniem uczestnictwa w projekcie) pocztą tradycyjną na adres ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice). Rekrutacja będzie prowadzona do 20 maja 2022 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zamawiający zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych, dojazd – we własnym zakresie.

Konwent organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać pod numerami telefonu 32 730 68 96 lub 32 730 68 87. Poniżej zamieszczono formularz zgłoszeniowy oraz ramowy program Konwentu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych!

Formularz zgłoszeniowy

Program Konwentu 2022