We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”. Warsztaty odbędą się w dniu 6 października 2021 roku w godzinach 10:00-13:00, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

To spotkanie, podczas którego będziemy się inspirować, poznawać świat innowacji społecznych i poszukiwać nowatorskich rozwiązań na rzecz osób wykluczonych. Wierzymy, że w codziennej pracy czy opiece świadczonej na rzecz osób borykających się z trudnościami wynikającymi m.in. z niepełnosprawności, bezdomności czy przemocy w rodzinie dostrzegacie Państwo ich potrzeby lub przestrzeń do usprawniania funkcjonujących rozwiązań. Spotkanie pozwoli wykorzystać te doświadczenia na rzecz kreowania nowych sposobów wsparcia. Natomiast Inkubator Włączenia Społecznego może stać się miejscem ich finansowania i testu w praktyce.

Zgłoszenie do udziału w spotkaniu należy przesłać na adres: iws@rops.krakow.pl do dnia 30 września 2021 r.

Poniżej ulotka i film informacyjny na temat Inkubatora Włączenia Społecznego.

Ulotka

Film informacyjny