Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z FAJNĄ Spółdzielnią Socjalną z Katowic organizuje turniej gry planszowej pt. Ekonomia społeczna. Jego celem jest podniesienie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej wśród uczestników oraz promocja ekonomii społecznej w szkołach. Działanie adresowane jest  do młodzieży szkół ponadpodstawowych i wiąże się z przeprowadzeniem 5 rozgrywek eliminacyjnych w poszczególnych subregionach województwa śląskiego oraz finału rozgrywanego w Katowicach.

Gra planszowa pt. Ekonomia Społeczna to gra edukacyjna, w której gracze zarządzają przedsiębiorstwem lub organizacją z sektora ekonomii społecznej, realizując jego cele i zadania ekonomiczne, ale także dbając o aktywizację zawodową osób potrzebujących i wykluczonych społecznie oraz relacje ze społecznością lokalną.

Serdecznie zachęcamy szkoły ponadpodstawowe do udziału w rozgrywkach turniejowych poprzez zgłoszenie drużyny złożonej z 5 uczniów. Uczestnictwo w turnieju nie wymaga wcześniejszej znajomości zasad gry pt. Ekonomia społeczna, gdyż każda z rozgrywek zostanie poprzedzona prezentacją wprowadzającą młodzież do tematu ekonomii społecznej i wyjaśniającą zasady gry.

W celu zgłoszenia drużyny wystarczy uzupełnić deklarację udziału (dostępną poniżej) i przesłać ją w formie skanu na adres mailowy: emil@fajna.eu. Szkoła otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania drużyny pocztą elektroniczną wraz z informacją o dokładnym terminie, godzinach i miejscu rozgrywek eliminacyjnych. Terminy pierwszych dwóch rozgrywek eliminacyjnych to:

  • 26 marca br. o godz. 11.00 – Częstochowa (dla szkół z subregionu północnego),
  • 10 kwietnia br. o godz. 11.00 – Bielsko-Biała (dla szkół z subregionu południowego).

Kolejne 3 rozgrywki eliminacyjne odbędą się w kwietniu i maju br. w Katowicach, Rybniku, Dąbrowie Górniczej, a finał turnieju w Katowicach w czerwcu br. Aktualne informacje związane z turniejem, w tym  dokładne terminy dla pozostałych miast podane zostaną na stronie internetowej gra.fajna.eu

Dla laureatów turnieju przewidziane zostały atrakcyjne nagrody. Uczniowie z drużyn, które zdobędą I, II, III miejsce otrzymają: za I miejsce – czytnik e-book, za II miejsce – power bank, za III miejsce – pendrive. Dla wszystkich drużyn biorących udział w eliminacjach i uczestników finału przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy, a dodatkowo finaliści otrzymają po 5 sztuk gier do wykorzystania w szkole jako materiał dydaktyczny. Udział w turnieju będzie okazją dla uczniów do rozwoju ich kompetencji społecznych oraz poszerzenia wiedzy na temat ekonomii społecznej.

Szczegółowe zasady rekrutacji i udziału w turnieju zawarte są w Regulaminie turnieju dostępnym poniżej.

Udział szkół w turnieju jest bezpłatny, jednak Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem drużyn wraz z opiekunami na miejsce rozgrywek. Podczas rozgrywek nagrane zostaną dwa krótkie filmy promujące trzeci sektor i zachęcające do gry, które zostaną umieszczone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo).

Stosując się do obowiązujących przepisów RODO, Organizatorzy będą musieli zebrać od uczestników turnieju i ich opiekunów pisemne zgody, które obejmować będą udostępnienie wizerunku oraz ochronę danych osobowych (Załączniki nr 2, 3, 4 do Regulaminu). W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na piśmie będą musieli udzielić rodzice lub prawni opiekunowie.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Panem Emilem Ruszczyńskim z Fajnej Spółdzielni Socjalnej drogą telefoniczną pod numerem:  720 120 720 lub kierując zapytania mailowo na adres: emil@fajna.eu. Do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy ROPS pod numerem telefonu 32 730 68 87.

Turniej organizowany jest w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Załączniki do Regulaminu: