Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Celem konkursu jest promowanie edukacji służącej wyjaśnianiu zasad funkcjonowania gospodarki społecznej oraz zachęcenie nauczycieli do popularyzowania tematyki ekonomii społecznej z wykorzystaniem najnowszych technik nauczania wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji wzbogacającego tradycyjny program nauczania o zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej, w celu rozwoju kwalifikacji uczniów w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej.

Konkurs trwa od 13 listopada do 4 grudnia 2013 r.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne dla autorów najlepszych konspektów.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

Konkurs wpisuje się w realizację jednego z celów szczegółowych „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020”, którym jest podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczącej sektora ekonomii społecznej oraz utrwalenie jego pozytywnego wizerunku.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego (dokumenty zamieszczone poniżej) wraz z konspektem lekcji.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-85.