Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne jako szansa na wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju województwa śląskiego” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 r. w Katowicach (w godzinach 9:30-15:00). Forum realizowane jest przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum zostanie poprowadzone przez Panią Annę Kalinowską. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ZIT/RIT oraz działaniami, jakie należy przedsięwziąć, aby przygotować się do realizacji projektów w ramach inwestycji terytorialnych. Ponadto zostaną poruszone kwestie m.in. miejsca ZIT i RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i roli podmiotów ekonomii społecznej we wdrażaniu ZIT/RIT.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dokument w załączeniu),
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 24 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Informacje o organizacji kolejnych Forów:

W trzecim i czwartym kwartale 2018 r. ROPS planuje organizację jeszcze trzech Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

  1. Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim,
  2. Zamówienia społecznie odpowiedzialne jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej,
  3. RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne Fora Międzysektorowe.