Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do wzięcia udziału w konferencji poświęconej systemowi wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim. Głównym przesłaniem konferencji jest przedstawienie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie województwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia br. w Szczyrku.

Podczas prelekcji przedstawiciele OWES przedstawią możliwości uzyskania wsparcia oferowane przez Ośrodki. Specjaliści z zakresu ekonomii społecznej z całej Polski podzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w zakresie finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej czy korzyści dla gmin wynikających ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Integralnym elementem konferencji będzie debata moderowana – panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów. Debata poświęcona będzie roli OWES w zarządzaniu potencjałem trzeciego sektora. Podczas konferencji nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu „Klauzule społeczne na start”.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona do 8 kwietnia 2016 roku lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zamawiający zapewnia nocleg i wyżywienie. Dojazd na miejsce odbywania się konferencji – we własnym zakresie.
Konferencja organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-84 lub 32-730-68-87. Poniżej zamieszczono ramowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy.

Załączniki: