Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w kongresie, któremu będą towarzyszyły targi przedsiębiorczości społecznej. Kongres odbędzie się 30 września 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11b w Katowicach.

Celem wydarzenia jest popularyzacja idei ekonomii społecznej i zapoznanie uczestników z ofertą podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Podczas kongresu specjaliści z zakresu społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej z całej Polski podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat roli, opłacalności oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorczości społecznej, społecznych innowacji i dostępu do informacji. Przedstawiciele różnych typów podmiotów ekonomii społecznej z naszego województwa opowiedzą o swoich doświadczeniach. Będzie można również odwiedzić ich stoiska na towarzyszących kongresowi targach.

Kongres jest skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli sektora przedsiębiorstw oraz reprezentantów środowiska naukowego. Jest organizowany w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w kongresie prosimy o wypełnienie formularza online, wybierając z listy rozwijanej zgłoszenie udziału w kongresie i targach przedsiębiorczości społecznej 30 września 2014 r. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do ROPS pocztą lub faksem pod nr tel. 32-730-68-71 (w tym przypadku prosimy o dostarczenie oryginału na kongres) do dnia 25 września 2014 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w kongresie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na temat kongresu i targów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83. Poniżej zamieszczono program kongresu i formularz zgłoszeniowy.