Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza reprezentantów Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do wzięcia udziału w Śląskim Kongresie CIS i KIS.

Kongres odbędzie się 18 listopada 2015 r. w godzinach 9.00 – 15.20 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego mieszczącego się przy ul. Bankowej 11B w Katowicach. Głównym przesłaniem Kongresu jest tworzenie sieci współpracy podmiotów integracji społecznej działających na rzecz zatrudnienia socjalnego w województwie śląskim oraz ich popularyzacja wśród samorządów. Podczas Kongresu specjaliści z zakresu spraw społecznych z całej Polski podzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w zakresie realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz współpracy trójsektorowej. Przybliżony zostanie temat finansowania podmiotów integracji społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zaprezentowane zostaną dobre praktyki.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona do 16 listopada br. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się Kongresu – we własnym zakresie.

Kongres organizowany jest w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowe informacje na temat Kongresu można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-84.
Poniżej zamieszczono program Kongresu i formularz zgłoszeniowy.