W dniu 8 grudnia br. w Katowicach zawarto Śląski Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pakt podpisano podczas konferencji pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej” zwieńczającej realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” realizowanego przez ROPS. Sygnatariuszami Śląskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej koordynowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego są Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) funkcjonujące w czterech subregionach województwa śląskiego: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych prowadzące OWES subregionu zachodniego, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzące OWES subregionu południowego, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca OWES subregionu północnego oraz Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. prowadząca OWES subregionu centralnego.

Zawiązanie Paktu stanowi wspólną deklarację działań na rzecz wspierania i rozwijania ekonomii społecznej w naszym województwie. Pakty wpisują się w realizację celu głównego ujętego w projekcie dokumentu strategicznego pn. „Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”, którym jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w integracji społeczno-zawodowej oraz dostarczaniu usług użyteczności publicznej w regionie. Udostępniamy Państwu kopię podpisanego Paktu.