Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje o zmianie terminu III Targów Ekonomii Społecznej z 9 na 6 września br. (piątek). W związku z powyższym wydłużeniu ulega termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych. Rekrutacja podmiotów na Targi potrwa do 19 sierpnia 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32-730-68-87.

 

Regulamin rekrutacji wystawców 2019

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy TES

Zał. 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 3 Oświadczenie o wielkości otrzymanej/o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 4 Wzór umowy

Zał. 5 Oświadczenie o aktualności wartości pomocy de minimis