Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że w listopadzie i grudniu zostaną zorganizowane wizyty studyjne z nowym tematem przewodnim – tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych zawierające jako główne miejsce realizacji Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie.

Wizyty studyjne z przewodnim tematem tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych zawierające jako główne miejsce realizacji Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie

Terminy:

  • 17-19 listopada 2014 – dla subregionu południowego i zachodniego
  • 1-3 grudnia 2014 – dla subregionu centralnego i północnego

Program wizyty – Byczyna

Ponadto informujemy o wolnych miejscach na niektóre z wizyt studyjnych, na które rekrutacja jest prowadzona od 29 września:

Wizyta studyjna z przewodnim tematem partnerstw na rzecz włączenia społecznego zawierające jako główne miejsce realizacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”

Termin:

  • 3-5 listopada 2014 – dla subregionu centralnego i północnego

Program wizyty – Bałtów

Wizyta studyjna z przewodnim tematem stosowania aktywnych form integracji społecznej zawierające jako główne miejsce realizacji Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu

Termin:

  • 8-10 grudnia 2014 – dla subregionu centralnego i północnego

Program wizyty – Poznań

Wizyty studyjne z przewodnim tematem tworzenia i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej zawierające jako główne miejsce realizacji Zakład Aktywności Zawodowej „OPOKA” w Kluczach

Terminy:

  • 29-31 października 2014 – dla subregionu centralnego i północnego
  • 12-14 listopada 2014 – dla subregionu południowego i zachodniego

Program wizyty – Klucze

Wizyty studyjne z przewodnim tematem tworzenia i funkcjonowania centrów integracji społecznej zawierające jako główne miejsce realizacji Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Terminy:

  • 19-21 listopada 2014 – dla subregionu centralnego i północnego
  • 3-5 grudnia 2014 – dla subregionu południowego i zachodniego

Program wizyty – Skarżysko-Kamienna

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych prosimy o wypełnienie zamieszonego poniżej formularza online, wybierając z listy rozwijanej zgłoszenie udziału w wybranym miejscu i terminie wizyty studyjnej. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do ROPS w wersji papierowej. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że:

  • pierwszeństwo będą miały osoby uczestniczące w cyklu działań na rzecz budowania partnerstw lokalnych (spotkania w subregionach, warsztaty, doradztwo),
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń w wizycie studyjnej będzie mogła brać udział tylko jedna osoba z danej instytucji / podmiotu.

Dodatkowe informacje na temat wizyt studyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.

Podstawowe informacje na temat wizyt studyjnych:

Grupa docelowa: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Cel wizyt: prezentacja dobrych praktyk z zakresu partnerstw na rzecz włączenia społecznego, stosowania aktywnych form integracji społecznej i ekonomii społecznej połączona z praktycznym szkoleniem z tematu przewodniego danej wizyty.

Czas trwania każdej wizyty: 3 dni

Liczba uczestników każdej wizyty: 10

Zapewnione świadczenia: transport (z Katowic, Bielska-Białej, Rybnika lub Częstochowy), noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, szkolenie w drugim dniu wizyty.

Źródło finansowania: projekt systemowy „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.