Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z FAJNĄ Spółdzielnią Socjalną z Katowic wznawia realizację rozpoczętego w pierwszej połowie roku turnieju gry planszowej pt. „Ekonomia społeczna”.

Cel turnieju to podniesienie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej wśród uczestników oraz promocja ekonomii społecznej w szkołach. Działanie adresowane jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i wiąże się z przeprowadzeniem rozgrywek eliminacyjnych w poszczególnych subregionach województwa śląskiego oraz finału rozgrywanego w Katowicach. Zasady rekrutacji i udziału w turnieju określa Regulamin (zmieniony w części dotyczącej terminów rozgrywek i finału turnieju).

Gra planszowa pt.  „Ekonomia Społeczna to gra edukacyjna, w której gracze zarządzają przedsiębiorstwem lub organizacją z sektora ekonomii społecznej, realizując jego cele i zadania ekonomiczne, ale także dbając o aktywizację zawodową osób potrzebujących i wykluczonych społecznie oraz relacje ze społecznością lokalną.

Dotychczas odbyły się już rozgrywki obejmujące szkoły subregionu północnego. Relacja ze spotkania dostępna jest na naszej stronie internetowej – zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Jednocześnie zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z pozostałych subregionów do udziału w rozgrywkach turniejowych poprzez zgłoszenie własnej drużyny. Eliminacje odbędą się w następujących terminach:

  • 25 września 2019, Bielsko-Biała, siedziba Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI przy ul. Sempołowskiej 13 (godz. 11.00-14.00),
  • 2 października 2019, Dąbrowa Górnicza, siedziba Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6A (godz. 11.00-14.00),
  • 9 października 2019, Rybnik, Miejska Biblioteka Publicznej przy ul. Ks. Szafranka 7 (godz. 11.00-14.00),
  • 15 października 2019, Katowice, Miejski Domu Kultury ZAWODZIE przy ul. Marcinkowskiego 13 (godz. 11.00-14.00).

W przypadku zainteresowania udziałem w turnieju należy zgłosić drużynę (złożoną z 5 uczestników) wysyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy: darek@fajna.eu.

Stosując się do obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO), Organizatorzy będą musieli zebrać od uczestników turnieju i ich opiekunów pisemne zgody, które obejmować będą udostępnienie wizerunku oraz ochronę danych osobowych (załączniki nr 2, 3, 4 do Regulaminu). W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na piśmie będą musieli udzielić rodzice lub prawni opiekunowie.

Udział w każdej rozgrywce weźmie maksymalnie po 10 szkół z każdego subregionu. Zwycięzcy eliminacji w subregionach wezmą udział w finale.

Finał turnieju odbędzie się 6 listopada br. w Katowicach, w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości RAWA INK przy ul. Teatralnej 17A (godz. 11.00-15.00). W finale spotka się 5 najlepszych drużyn, które powalczą o zwycięstwo.

Uczniowie z wygranych drużyn otrzymają następujące nagrody:

  • I miejsce – czytnik e-book,
  • II miejsce – power bank,
  • III miejsce – pendrive.

Dla wszystkich drużyn biorących udział w eliminacjach i uczestników finału przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy, a dodatkowo finaliści otrzymają po 5 sztuk gier do wykorzystania w szkole jako materiał dydaktyczny.

Uczestnictwo w turnieju nie wymaga wcześniejszej znajomości zasad gry, gdyż każda z rozgrywek zostanie poprzedzona prezentacją wprowadzającą młodzież w tematykę ekonomii społecznej i wyjaśniającą reguły gry. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na poszczególne etapy turnieju.

W sprawach dotyczących turnieju należy kontaktować się z Panem Dariuszem Ryczkowskim z Fajnej Spółdzielni Socjalnej (tel.: 730 707 666, e-mail: darek@fajna.eu). Do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy ROPS (tel.: 32 730 68 87). Wszystkie informacje na temat turnieju będą dostępne także na stronie internetowej gra.fajna.eu oraz es.rops-katowice.pl.

Turniej organizowany jest w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Załączniki do Regulaminu: