W związku z organizowanymi wyborami do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych IV kadencji publikujemy listę kandydatów, których zgłoszenia wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 12 maja 2022 r. wraz z reprezentantami zgłoszonym przez Śląskie Forum WTZ.

Lista kandydatów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych

Wybory do Rady odbędą się podczas Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych organizowanego w terminie 26-27 maja 2022 r. Rekrutacja dla uczestników została ogłoszona  na naszej stronie internetowej:

https://es.rops-katowice.pl/zapraszamy-na-slaski-konwent-podmiotow-reintegracyjnych/

Przypominamy, że w przypadku braku możliwości uczestnictwa w konwencie, podczas którego odbędą się wybory do Rady, dopuszcza się oddanie głosu w trybie korespondencyjnym (zgodnie z pkt. IV.6 Regulaminu wyborów członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych). Informacja o zamiarze skorzystania z tego trybu winna zostać przesłana drogą elektroniczną do ROPS na adres: ilipka@rops-katowice.pl w terminie do 18 maja. Wszystkie podmioty, które zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego otrzymają zindywidualizowaną kartę do głosowania, a głosowanie w tym trybie będzie możliwe do 24 maja br.

Po otrzymaniu przez podmiot reintegracyjny zindywidualizowanej karty do głosowania należy:

  • wydrukować kartę do głosowania,
  • oddać głos poprzez postawienie znaku „x” w kratce umieszczonej obok nazwiska kandydata, przy czym głos można oddać w każdej części karty (część A – 1 głos, część B – 1 głos, część C – 1 głos),
  • podpisać i opieczętować kartę, zeskanować,
  • skan karty przesłać na adres ilipka@rops-katowice.pl do 24 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje na temat wyborów do Rady i konwentu można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.