Miejsca podmiotów ekonomii społecznej w świecie biznesu poszukiwali wraz z prelegentami uczestnicy seminarium zorganizowanego 27 lipca 2017 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Pierwszą część spotkania poświęconą wyzwaniom we współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem poprowadzili Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski, na co dzień związani ze śląskim sektorem ekonomii społecznej. Przedstawili możliwości pozyskiwania funduszy od firm prywatnych oraz przykłady ich społecznej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych. Przyjrzeli się skutecznym sposobom poszukiwania partnerów biznesowych, a także różnym modelom współpracy z nimi podmiotów ekonomii społecznej.

Drugi moduł pt. „Wyzwania w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego – promocja efektów działalności i współpraca w obrębie sektora ekonomii społecznej” prowadzony był przez Szymona Surmacza, przedstawiciela Stowarzyszenia Wolimierz. Rozpoczynając od określenia czym jest zysk społeczny, prelegent na przykładzie Stowarzyszenia zaprezentował metody konsekwentnego budowania strategii promocyjnej i relacji pomiędzy różnymi partnerami. W formie warsztatowej zaprezentował przydatne narzędzie: mapę empatii klienta biznesowego. Przeanalizował poszczególne etapy kształtowania oferty oraz tworzenia wizerunku i marki lokalnej.


Galeria: