Marszałek Województwa Śląskiego w drodze Zarządzenia Nr 24/24 z dnia 2 kwietnia 2024 roku powołał członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Śląskiego (RKRES).

RKRES jest organem konsultacyjno-doradczym, którego rolą jest realizacja zadań związanych z koordynacją polityki ekonomii społecznej w regionie oraz współpraca w tym zakresie z organami samorządu województwa, Marszałkiem Województwa i ROPS. Do jego zadań należy w szczególności:

 • przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
 • zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.

Szczegóły funkcjonowania RKRES reguluje ustawa o ekonomii społecznej oraz uchwała nr 988/424/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.05.2023 r. w sprawie określenia organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powoływania członków i działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Śląskiego.

W składzie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Śląskiego powołanego na trzyletnią kadencję znaleźli się:

 1. Anna Zasada-Chorab – przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Przewodnicząca Komitetu;
 2. Jarosław Wesołowski – przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
 3. Grzegorz Rak – przedstawiciel Wojewody Śląskiego, Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim/Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Ekonomii Społecznej;
 4. Damian Łukasik – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach;
 5. Beata Twardowska – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego;
 6. Adam Błaszczyk – przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Centralno-Wschodniego;
 7. Romana Banasik – przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Centralno-Zachodniego;
 8. Agnieszka Hart – przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Północnego;
 9. Sonia Lenarczyk – przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Zachodniego;
 10. Katarzyna Loska-Szafrańska – przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Centralno-Południowego;
 11. Marcin Sanetra – przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Południowego;
 12. Magdalena Fornal – przedstawiciel podmiotu ekonomii społecznej/Fundacja Diakonii im. Matki Ewy;
 13. Paweł Piotr Lipiński – przedstawiciel podmiotu ekonomii społecznej/Spółdzielnia Socjalna „Zakątek Pomocy”;
 14. Tomasz Pawłowski – przedstawiciel podmiotu ekonomii społecznej/Fundacja Trzeci.org;
 15. Marcin Potkański – przedstawiciel podmiotu ekonomii społecznej/Zakład Aktywności Zawodowej w Chorzowie przy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym;
 16. Małgorzata Dobrowolska – przedstawiciel uczelni wyższej/Politechnika Śląska, Szkoła Biznesu Politechniki Śląskiej;
 17. Maciej Jużków – przedstawiciel uczelni wyższej/Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych;
 18. Rafał Krenz – przedstawiciel uczelni wyższej/Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas;
 19. Martyna Wronka-Pośpiech – przedstawiciel uczelni wyższej/Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 20. Piotr Bańczyk – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego/Miasto Mikołów, Powiat Mikołowski;
 21. Patrycja Gruca-Hołota – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie;
 22. Adrian Staroniek – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach;
 23. Agnieszka Paszta – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego/Urząd Miejski w Gliwicach;
 24. Piotr Sławomir Brągiel – przedstawiciel organizacji pracodawców/Rada Ekspertów Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan;
 25. Tadeusz Durczok – przedstawiciel organizacji pracodawców/Śląski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 26. Paweł Gabriel Gromadzki – przedstawiciel związku zawodowego/Międzyzakładowa Organizacja Związkowa KNSZZ „Solidarność 80” przy DB Cargo Polska S.A. Infra SILESIA S.A.;
 27. Justyna Latos – przedstawiciel związku zawodowego/NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego;
 28. Agnieszka Pytlik – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w woj. śląskim;
 29. Maciej Geratowski – przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

Gratulujemy wszystkim powołanym przez Marszałka członkom Komitetu i liczymy na owocną współpracę przy koordynacji działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w naszym województwie!