Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim do udziału w zajęciach z cyklu „Team building” organizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Obecnie prowadzimy rekrutację na szóste – ostatnie zajęcia z cyklu, poświęcone tematowi: Budowanie skutecznego zespołu doradców, które odbędą się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10. Przeznaczone są one w szczególności dla doradców i doradców biznesowych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zakres tematyczny zajęć:

Skuteczne metody i narzędzia pracy doradczej:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta: kim jest klient OWES, określenie zasobów i możliwości, rola indywidualnego podejścia do klienta, tworzenie ścieżki rozwoju;
 • Rozmowa doradcza jako podstawowe narzędzie pracy doradcy klienta;
 • Warsztat i kompetencje doradcy: narzędzia, metody, techniki pracy; wiedza, kwalifikacje, umiejętności; wyposażenie niezbędne przy profesjonalnym świadczeniu usług doradczych; uzupełnianie wiedzy praktycznej i teoretycznej jako warunek efektywności;
 • Przygotowanie procesu doradztwa;
 • Doradzanie w procesie planowania: tworzenia biznes planu, planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju, wykorzystania instrumentów finansowych;
 • Wsparcie klienta w procesie budowania powiązań kooperacyjnych: negocjacji z instytucjami, klientami, partnerami, dostawcami itp.

Reagowanie na sytuacje trudne i kryzysowe w pracy:

 • Umiejętność i sposoby identyfikacji sytuacji trudnej, problemów osób w trudnej sytuacji;
 • Rodzaje sytuacji trudnych i kryzysowych i ich przebieg;
 • Wpływ sytuacji trudnej na psychikę człowieka;
 • Planowanie antykryzysowe – jak uchronić się przed kryzysem;
 • Motywowanie, aktywizacja, inspirowanie klientów w trudnej sytuacji (techniki i narzędzia);
 • Trudne rozmowy – metody skutecznej komunikacji;
 • Zarządzanie konfliktem;
 • Asertywność;
 • Przykłady radzenia sobie w konkretnych sytuacjach trudnych i kryzysowych (dobre praktyki).

Szczegółowy program zajęć znajduje się poniżej. Zajęcia obejmują łącznie 14 godzin dydaktycznych. Rozpoczynają się 24 listopada o godzinie 10.00, poprowadzi je Pan Iwo Konopek z firmy CRK Brain Up Ksymena Konopek z Chorzowa.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowych zajęciach jest bezpłatny. Dojazd na miejsce – we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza online zamieszczonego poniżej, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona od 2 do 18 listopada 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 2 pracowników reprezentujących jeden Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w pierwszej kolejności będą kwalifikowani doradcy i doradcy biznesowi, następnie osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w cyklu.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83.